Privacy settings

We use cookies on our website. Some of them are essential, while others help us improve this website and your experience.

Accept all Save Decline
View details of the cookies used

Learn Norwegian with an exciting story

Level B1/B2

We're all tired of Norwegian courses that start with "Hey! What's your name?", right? The mystery of Nils is based on an exciting story. You might not be able to put it down? Then you probably have to learn Norwegian! It is not necessary that you have worked on part 1 of the story since the introduction tells you everything that has happened in the first course.

Lær norsk med en spennende historie

Nivå B1/B2

Vi er alle lei av norskkurs som begynner med "Hei! Hva heter du?", ikke sant? Mysteriet om Nils er basert på en spennende historie. Du klarer kanskje ikke å legge den fra deg? Da må du nok lære norsk! Det er ikke nødvendig at du har jobbet med del 1 av historien siden introduksjonen forteller deg alt som har skjedd i det første kurset.

Useful words

The story mostly consists of the most used words in the Norwegian language. Other texts and assignments prepare you for life in Norway.

Simple explanations

Maybe you get a headache from grammar? Not with the Mysteriet om Nils. Discover the structures of the Norwegian language with videos, simple explanations and many examples that are easy to remember.

What level should you have?
If you want to work on this course, you should have at least level A2. If you don't have this level yet, look at this course.

Are you unsure?

You can try the course for 60 days. If it's too difficult, you can get your money back.

Is your level higher than A2?

No problem. You can go through the first few lessons very quickly until the course becomes "appropriately difficult" for you.

Cover image: © pipop_b ‒ Fotolia.com

----

Nyttige ord

Historien består stort sett av de mest brukte ordene i det norske språket. Andre tekster og oppgaver forbereder deg til livet i Norge.

Enkle forklaringer

Du får kanskje hodepine av grammatikk? Ikke med Mysteriet om Nils. Oppdag strukturene i det norske språket med videoer, enkle forklaringer og mange eksempler som er lette å huske.

Hvilket nivå bør du ha?

Hvis du vil jobbe med dette kurset, bør du ha minst nivå A2. Hvis du ikke har dette nivået ennå, se på dette kurset.

Er du usikker?

Du kan prøve kurset i 60 dager. Hvis det er for vanskelig, skriv en e-post til info@skapago.eu - da får du pengene tilbake.

Er nivået ditt høyere enn A2?

Det er ikke noe problem. Du kan bare gå gjennom de første leksjonene veldig raskt inntil kurset blir "passende vanskelig" for deg.

Cover image: © pipop_b ‒ Fotolia.com

FAQ – frequently asked questions

When does the course start and how long does it take?

You can start at any time, and it's up to you how long you want to work on the course. You pay one price per month, and you can cancel your subscription at any time.

What happens if I don't like the course?

Just email us within the first 60 days and you'll get your money back.

How much does the course cost?

You pay a fixed price of 19.90 € per month. You can end the course whenever you want. You can see the price when you click the buy button.

Can I meet other students?

You get access to our Facebook group where you can get in touch with other students.

Can I get help from a teacher?

You can book lessons with a teacher (for an additional price). For more information contact info@skapago.eu.

How much time do I need?

Since you pay a price per month, you can decide for yourself how much time you want to spend on the material. You can also repeat as much as you want. But of course we recommend that you work on the course every day, even if you only have a few minutes. It is much better to work 10 minutes a day than one hour each week.

I have another question.

Send us an e-mail to info@skapago.eu - we look forward to hearing from you.

Don't like the course? Then you get your money back!

You can test this course for 60 days. If you don't like the course, you get your money back. Just send an email to info@skapago.eu.

---

Vanlige spørsmål

Når begynner kurset, og hvor mye tid tar det?

Du kan begynne når som helst, og det er opp til deg hvor lang tid du vil bruke. Du betaler en pris per måned, og du kan avslutte ditt abonnement når som helst.

Hva skjer hvis jeg ikke liker kurset?

Bare send oss en e-post i løpet av de første 60 dagene, så får du pengene tilbake.

Hvor mye koster kurset?

Du betaler en fast pris per måned. Du kan avslutte kurset når du vil. Prisen kan du se når du klikker på "kjøp nå".

Kan jeg møte andre studenter?

Du får adgang til vår Facebook-gruppe hvor du kan komme i kontakt med andre studenter.

Kan jeg få hjelp av en lærer?

Du kan bestille timer hos en lærer (for en tilleggspris). For mer informasjon ta kontakt med info@skapago.eu.

Hvor mye tid trenger jeg?

Siden du betaler en pris per måned, kan du selv bestemme hvor mye tid du vil bruke på materialet. Du kan også repetere så mye du vil. Men vi anbefaler selvfølgelig at du jobber med kurset hver dag, selv om du bare har et par minutter. Det er mye bedre å arbeide 10 minutter daglig enn én time hver uke.

Jeg har et annet spørsmål.

Send oss en e-post til info@skapago.eu - vi gleder oss til å høre fra deg.

Liker du ikke kurset? Da får du pengene tilbake!

Du kan teste dette kurset i 60 dager. Hvis du da ikke liker kurset, får du pengene tilbake. Det er bare å sende en e-post til info@skapago.eu.

Hva sier andre om dette kurset?


"Jeg kom, jeg så, jeg kjøpte norskkurset Mysteriet om Nils."


"Om jeg kunne ha lært norsk med Mysteriet om Nils, da hadde Norge vært et kommunistisk land i dag."


"Jeg hørte nylig at det finnes andre språk enn engelsk. Hvis jeg en dag skulle lære meg ett av dem, da blir det norsk med Mysteriet om Nils."


"Jeg skal lære norsk med Mysteriet om Nils slik at jeg kan oversette bibelen til norsk."