Privacy settings

We use cookies on our website. Some of them are essential, while others help us improve this website and your experience.

Accept all Save Decline
View details of the cookies used

How to pass Norskprøven (A1-B2)

Understand the exam tasks, learn exam strategies, solve sample questions

Slik består du Norskprøven (A1-B2) 

Forstå eksamensoppgavene, lær eksamensstrategier og løs eksempeloppgaver.


You have studied Norwegian like crazy, and now you are ready to take Norskprøven?

But you're afraid you won't get the result you are hoping for because you ...

- ... don't know the exam tasks well enough?
- ... don't know how to prepare?

Norskprøven is not just about speaking and writing Norwegian well, but it is also crucial to know what exactly you have to do in the exam. Learn all of this in my Norskprøve video course.

Here's what awaits you:

🚀 In 50+ video lessons I present typical tasks, explain what is "dangerous" about the tasks and what you need to concentrate on.

👁️ See real exam tasks as I guide you through each step, sharing insights on how to solve them in an optimal way.

📝 I will go through exam texts written by students and show you how I would improve them.


You will also get

🔥 500+ exam tasks you can practise with (you will get access within 2 business days after enrolment).

📅 a concrete plan for what to do if you only have one month or one week before the exam

📚 practical information about Norskprøven

Du har jobbet hardt for å lære norsk, og nå er du klar for Norskprøven?

Men du er redd for at du ikke får det resultatet du håper på fordi du ...

- ... ikke kjenner eksamensoppgavene godt nok?
- ... ikke vet hvordan du skal forberede deg?

Norskprøven handler ikke bare om å snakke og skrive godt norsk, men det er også viktig å vite nøyaktig hva du skal gjøre på prøven. Lær alt dette i mitt Norskprøve-videokurs.

Dette får du:

🚀 I mer enn 50 videoleksjoner presenterer jeg typiske oppgaver, forklarer hva som er "farlig" med oppgavene og hva du må konsentrere deg om.

👁️ Jeg viser deg eksamensoppgaver og forklarer deg hvordan du løser dem på en optimal måte.

📝 Jeg går gjennom tekster skrevet av andre kandidater, og jeg skal vise deg hvordan jeg ville forbedret dem.


Du vil også få

🔥 500+ eksamensoppgaver du kan øve på (du får tilgang innen 2 virkedager etter påmelding).

📅 en konkret plan for hva du kan gjøre hvis du bare har én måned eller én uke til eksamen.

📚 praktisk informasjon om Norskprøven

FAQ – frequently asked questions

When does the course start?

The course starts at the moment you buy it. It is a completely self-paced online course - you decide when you start working on it.

How long do I have access to the course?

Depending on the pricing plan you choose, you will have access to this course for up to one year.

What if I am unhappy with the course?

If you are unsatisfied with the course, contact me in the first 60 days and I will give you a full refund.

Will I be able to practice?

Yes, you will have access to about 500 example tasks from the written exam, listening comprehension, and reading comprehension, for the levels A1-B2. Please note it takes about 2 working days after you enroll for us to give you access to these example tasks (but you can work with the core of the course right away).

Can I get feedback from a teacher?

I can refer you to excellent Norwegian teachers who can give you 1:1 feedback and tailor a course to you for passing the Norskprøve. Personal feedback is unfortunately not included in the price of this course.

How much does it cost?

You can get 3 months access for 49 $ and 12 months access for 99 $. This is not a subscription, you will only be charged once. The price is in US dollars since I have students from all around the world ... but don't worry, you can buy this course in any other currceny as well.

Will I learn Norwegian in this course?

No, this course is meant to help you pass the Norskprøven exam, so you will learn the relevant tasks for passing the exam. You can learn Norwegian with my story-based Norwegian courses "The Mystery of Nils" (A1/A2) and "Mysteriet om Nils" (B1/B2).

What level of Norwegian should I have?

You can take Norskprøven at all levels from A1 to B2, so any level is appropriate. The video lessons are in English and Norwegian so you can be sure to be able to follow through.

Vanlige spørsmål

Når begynner kurset?
Kurset begynner i det øyeblikket du kjøper det. Det er et nettbasert kurs – du bestemmer selv når du vil jobbe med det.


Hvor lenge har jeg tilgang til kurset?
Avhengig av hvilken prisplan du velger, har du tilgang til kurset i opptil ett år.

Hva skjer hvis jeg ikke er fornøyd med kurset?
Hvis du ikke er fornøyd med kurset, kan du ta kontakt meg i løpet av de første 60 dagene, så får du pengene tilbake.

Kommer jeg til å kunne øve?
Ja, du får tilgang til ca. 500 eksempler på oppgaver fra skriftlig eksamen, lytteforståelse og leseforståelse for nivåene A1-B2. Vær oppmerksom på at det tar ca. 2 virkedager etter at du har meldt deg på før vi kan gi deg tilgang til disse eksempeloppgavene (men du kan jobbe med hoveddelen av kurset med en gang).

Kan jeg få tilbakemelding fra en lærer?
Jeg kan henvise deg til dyktige norsklærere som kan gi deg 1:1-tilbakemelding og skreddersy et kurs for deg for å bestå Norskprøven. Personlig tilbakemelding er dessverre ikke inkludert i prisen for dette kurset.

Hvor mye koster det?
Du kan få 3 måneders tilgang for 49 $ og 12 måneders tilgang for 99 $. Dette er ikke et abonnement, du blir bare belastet én gang. Prisen er i dollar siden jeg har studenter fra hele verden ... men du kan selvfølgelig kjøpe dette kurset i hvilken som helst annen valuta også.

Lærer jeg norsk på dette kurset?
Nei, dette kurset hjelper deg med å bestå Norskprøven, så du vil lære de relevante oppgavene for å bestå prøven. Du kan lære norsk med mine norskkurs "The Mystery of Nils" (A1/A2) og "Mysteriet om Nils" (B1/B2), som er basert på en sammenhengende historie.

Hvilket nivå bør jeg ha?
Du kan ta Norskprøven på alle nivåer fra A1 til B2, så alle nivåer passer. Videoleksjonene er på norsk og engelsk, slik at du kan være sikker på å kunne følge med.

Hva sier andre om dette kurset?


"Dette kurset vil hjelpe meg med å få permanent oppholdstillatelse i Norge - så kan jeg endelig bo i et land med oljepenger!"


"Den gang trengte jeg ingen eksamen for å oversette bibelen, men i dag er jeg sikker på at jeg ville bestått Norskprøven med dette utmerkede kurset."


"Det er lenge siden jeg besto en eksamen, så jeg er glad for at jeg fant Werners Norskprøve-kurs – det hjalp meg så mye med eksamensangst!"


How long would you like to have access?


Money-Back Guarantee

Pengene-tilbake-garanti


Not happy with the course? Get a refund within the first 60 days.

Ikke fornøyd med kurset? Få pengene tilbake de første 60 dagene.